top of page

Långsiktighet

Empower Malmö - Näringslivet som resurs för det lokala engagemanget 

Vi arbetar med att ta fram en plattform där näringslivets resurser kan möta ideellt samhällsengagerade och möjliggöra att lokala initiativ kan göra större skillnad på sikt.


Modellen kommer att testas våren 2021 och ska syfta till att:

  • Stötta en långsiktig utveckling av föreningslivet i Malmö

  • Hjälpa företag att bidra till lokalsamhället på ett sätt där deras resurser kan göra störst skillnad.

  • Möjliggöra snabbare resurser till lokala projektengagemang så att Malmöbor lättare kan engagera sig för sitt närområde.

  • Möjliggöra långsiktiga satsningar, där de goda lyckade exemplen vi vet fungerar kan skalas upp och spridas i stan.

 

Etablering av nätverk för fastighetsaktörer 

Vi arbetar med att få till ett långsiktigt samarbete mellan kommunen, civilsamhället och fastighetsägare för att skapa bättre dialog, bättre villkor och förutsättningar, och bättre samarbetsklimat. Att etablera nätverk för fastighets, lokal och hyresfrågor i Malmö där det finns en konstruktiv dialog om förutsättningar och villkor för de olika aktörerna. 

 

Vi vänder oss till större fastighetsbolag, hyresvärdar, kommunen och föreningar både med fastighet och i behov av lokaler, minst 5 från varje typ av aktör, och gärna med spridning i staden. 


 

Etablering av lokalbokningssystem 

BESKRIVNING 

bottom of page